Bæredygtig værdiskabelse for bygherrer, brugere og samfund

FRIIs & MOLTkE Architects er en tegnestue, der siden sin grundlæggelse i 1954, har haft en mission om at bidrage til værdiskabelse for samfundet gennem udvikling, dialog og nytænkning. Med afsæt i vores brede viden og lange erfaring skaber vi smuk og brugbar arkitektur. Vi ønsker at udvikle og omsætte vores idéer til gavn for fremtiden. Vi interesserer os for, hvordan arkitekturen indvirker på mennesker, sammenhængen mellem mennesker og rum – og med særlig fokus på bæredygtighed.

I vores arbejde med arkitektur, planlægning og design bærer vi et særligt ansvar for det fysiske og sociale miljø, vi udformer og påvirker. Ansvaret har global rækkevidde og konsekvens for den enkelte opgave. Det er vigtigt, at vi som arkitekter undersøger, nytænker og bidrager til at løse de klimarelaterede og miljømæssige udfordringer, som verden står overfor. Vi arbejder eksperimenterende og innovativt med genanvendelse af gamle materialer, ligesom vi bidrager til udviklingen af nye og bæredygtige. social bæredygtighed er afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund og handler om sammenhængskraft og sætter mennesket i centrum. I udviklingen af vores projekter har vi stort fokus på at sikre inklusion, diversitet, mangfoldighed og trygge omgivelser. Gennem valg af materialer, funktionelle og velgennemtænkte løsninger påvirker vi menneskers adfærd positivt.

Cirkulær arkitektur - for en bæredygtig fremtid

Råvarer, materialer og komponenter udgør over halvdelen af den samlede pris for nybyggeri og udgør en alvorlig belastning af Co2-udledningen. Der er behov for en arkitektur, hvor byggeriets materialer kan adskilles og genanvendes på ny. Der er således store gevinster at hente ved enten at genbruge eksisterende bygningsdele eller ved at tænke bygninger som ressourcer ved nedrivning. Ved at fokusere på cirkulær arkitektur fastholder vi fokus på at beholde materialer i deres første anvendelse eller bringe dem tilbage i cirkulation som ressource for nye konstruktioner.

FRIIS & MOLTKE og FNs Verdensmål

FRIIS & MOLTkE Architects har taget en strategisk beslutning om, at vi gennem vores arbejde med udvikling af design og arkitektur målrettet og dedikeret vil fokusere på løsninger, der understøtter FNs 17 verdensmål.

I vores arbejde med verdensmålene har vi udvalgt 3, 4, 11 og 12 - områder, hvor vi vurderer, at vi har størst mulighed for skabe en mærkbar effekt. For disse mål gælder, at de både hver især og som en helhed interagerer med det byggede miljø. Ved at analysere det enkelte projekt med Verdensmålene som omdrejningspunkt sikrer vi implementeringen af bæredygtige løsninger, hvor det giver mest værdi og samtidig bidrager til udviklingen af nye i vores byggerier.

Indhold

Hvinningdal Kirke / Projektside

Hvinningdal Kirke – medmenneskeligt, holdbart og lokal byggeskik

Projektet samtænker verdensmålene med ambitionen om at blive en imødekommende og ”grøn kirke”. Vi arbejder her med at skabe et mødested med plads til fordybelse, hvor alle kan føle sig trygge. I arkitekturen afspejler det sig i behandlingen af ankomstforhold, dagslys, diskretion og fællesskaber. Det bæredygtige understreges desuden i husets underspillede fortolkning af dansk byggeskik med fokus på detaljen; muret, langtidsholdbart, robust og rengøringsvenligt. Projektet er et af vores pilotprojekter, der skal gøre os bedre til at understøtte valg taget med baggrund i verdensmålene igennem byggeprocessen.

Læs mere

Hvinningdal Kirke

Hørgården Plejecenter / Projektside

Hørgården Plejecenter – Social bæredygtighed, forebyggelse af ensomhed og svanemærket

I Hørgården er der – afledt af verdensmålene – arbejdet med en høj ambition for den sociale bæredygtighed. Hensigten er at højne trivsel i boliger, nære fællesarealer og udearealer. Virkemidlerne er en planløsning, der imødekommer den enkelte beboers mulighed for at til- og fravælge samvær og forebygger ensomhed ved at tilbyde graduerede fællesskaber og privatzoner. Et andet vigtigt element har været at skabe kontakt til verden udenfor og eksponere de oplevelser, som lokalområdet tilbyder. I projektet udtrykt gennem adgang til et trygt og sanseligt gårdrum og udsigt til byens liv; ungdomsboliger og letbane. Projektets interiør opføres primært i svanemærkede materialer.

Læs mere

Hørgården Plejecenter

Odder Sundhedshus / Projektside

Odder Sundhedshus – Ligeværdigt, transparens, LCA og DGNB

I odder sundhedshus har vi haft fokus på at disponere et ligeværdigt hus, der sikrer patienters tryghed og fremmer en sund livsstil. Helt konkret understøtter vi patientens værdighed ved at gøre way nding nem og sanselig, etablere overskuelige patientområder og sikre nærhed til attraktive uderum og terrasser. Det levende og transparente miljø understøtter tanken om, at det er borgernes hus, og at man trygt kan henvende sig, og enten træne eller få behandlet symptomer i opløbet. Derudover stimulerer vi faggruppers mulighed for sparring ved at tilbyde såvel fokuserede fokus-klinikker som rum til tværgående vidensdeling. Byggeriet DGNB certi ceres og gennem lCA-analyse sikrer vi oplyste valg af byggematerialer i forhold til miljøbelastning ved produktion, transport og i drift.

Læs mere

Odder Sundhedshus