Fremtidens Sundhedsbyggeri - med mennesket i centrum

Hos FRIIS & MOLTKE designer vi sundhedsprojekter ud fra fem overordnede temaer med fokus på, hvordan dilemmaer kan hjælpe os til at skabe arkitektur, som understøtter brugernes behov.

TEMA #1 / Helhedsorienteret tilgang

I arbejdet med sundhedsbyggerier er en helhedsorienteret tilgang altafgørende for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Det er vores fornemste opgave som arkitekter at inddrage de rette ressourcer og interessenter på det rette tidspunkt i processen. Således kan vi udvikle og kvalificere projektet i en kontinuerlig fremadskridende proces. Inddragelse af husets kommende brugere er også væsentligt i forhold til at sikre ejerskab for byggeriet, når det tages i brug.

TEMA #2 / Frisk luft og lys

Et godt indeklima er en betydelig faktor i oplevelsen af velvære og komfort. Det er vigtigt bl.a. at sikre god luftkvalitet og arbejde bevidst med brugen af lys med det formål at skabe sundhedsfremmende og stemningsfyldte rum i vores sundhedsbyggerier. Forskningsresultater viser, at lyset - både dagslys og kunstlys - har en positiv effekt på tilfredshed, trivsel, søvn, mindsker depressioner, indlæggelsestid og dødelighed og ikke mindst er med til at forebygge fejl.

TEMA #3 / Rum til privathed og fællesskaber

For såvel patient som beboer er gode forhold for både privatliv og fællesskab vigtige forudsætninger for at sikre trivsel og tilfredshed. Ensomhed er et stort samfundsproblem i Danmark. Derfor gør vi en dyd ud af at skabe rum til fællesskaber af både større og mindre karakter, som kan sikre livsindhold og -værdi for derigennem at fremme den mentale sundhed. Lige så vigtigt det er at skabe fællesskaber, lige så vigtigt er det at sikre rum til privatliv, hvor patienter og beboere kan finde ro i trygge omgivelser.

TEMA #4 / Udsigt og adgang til naturen

Forskning inden for helende og lindrende arkitektur har påvist, at udsigt og adgang til naturen har en gavnlig effekt på det mentale og fysiske helbred og dermed en positiv indflydelse på menneskers trivsel og helingsproces. Vi arbejder med den givne kontekst, når vi designer vores sundhedsbyggerier med stor fokus på udsigt og adgang til de omkringliggende udearealer.

TEMA #5 / Kunst, farver og taktilitet

Kunst, farver og taktilitet er stemningsgivende elementer, der er vigtige i forhold til, hvordan vi oplever og sanser rummene i vores sundhedsbyggerier. Det er essentielt at arbejde med brugen af farver og materialer, der understøtter den stemning, vi ønsker at opnå. Denne stemning spænder fra den hjemlige atmosfære for patienter og beboere på den ene side, til et mere professionelt, klinisk og sterilt miljø i personalerettede rum og eksempelvis operationsstuer.

Fem video talks om dilemmaer i design af sundhedsbyggerier

Med afsæt i fem sundhedsprojekter fortæller Kristina Møller Hansen, arkitekt og segmentspecialist inden for sundhed og pleje, om, hvordan vi arbejder med dilemmaer, når vi designer sundhedsbyggerier. Længere nede på siden kan du læse mere om de fem projekter, som der refereres til i de fem talks.

Video talks / Sundhedsbyggeri
Materialet på denne side er en del af udstillingen "Kunst kultur og sundhed", på DokkX i Aarhus, 2021. 

Dilemma 1 / Video talk

Hjem versus institution

Et stort dilemma i sundhedsbyggeri er ønsket om at skabe en hjemlig atmosfære på en institution, der samtidig er en arbejdsplads med fokus på effektivitet, rationalitet og krav til arbejdsmiljø og hygiejne.

Dilemma 1

Dilemma 2 / Video talk

Fællesskab versus ensomhed

Vi ønsker med vores sundhedsbyggerier at sikre rum til fællesskaber af både større og mindre karakter for på den måde at fremme mental sundhed og bekæmpe ensomhed.

Dilemma 2

Dilemma 3 / Video talk

Sikkerhed versus genkendelighed

Tiden kalder på et højere og højere sikkerhedsniveau i vores sundhedsvæsen, hvilket skaber et dilemma imellem sikkerhed på den ene side og genkendelighed og tryghed på den anden side.

Dilemma 3

Dilemma 4 / Video talk

Natur versus drift

Det er vigtigt at skabe uderum, der bidrager til beboere og patienters velbefindende, men som samtidig tager hensyn til drift og vedligehold.

Dilemma 4

Dilemma 5 / Video talk

Teknologi versus værdighed

Der introduceres nye teknologiske løsninger i vores sundhedsbyggerier med det formål at skabe de bedste forudsætninger for patienter og beboeres livskvalitet samt personalets arbejdsmiljø. Men disse kan være svære at betjene og være med til at skabe utryghed og give en følelse af manglende selvbestemmelse, som skaber utilfredshed og mindsker trivsel og velbefindende.

Dilemma 5
Når vi designer vores sundhedsbyggerier, arbejder vi i spændingsfeltet mellem en lang række forskellige dilemmaer, som det, som arkitekter, er vores fornemste opgave at balancere, for at skabe de bedste rammer for husets kommende brugere med trivsel og tilfredshed til følge.
Kristina Møller Hansen (Projektleder, Segmentspecialist Pleje, Arkitekt) Kristina Møller HansenProjektleder, Segmentspecialist Pleje, Arkitekt

Bispebjerg Psykiatri / Projektside

Imødekommende arkitektur og nærvær i psykiatrisk behandling

Det nye hospitalskompleks skaber nye og innovative rammer for psykiatrisk behandling og sikrer samtidig optimale forhold for forskning og uddannelse, vidensdeling og anvendelse af moderne teknologi i behandlingsforløbene. De fysiske rammer skaber tryghed og trivsel for den enkelte patient og danner grundlaget for udvikling og heling gennem velgennemtænkt arkitektur i menneskelig skala og med et venligt og imødekommende udtryk.

Ny Psykiatri Bispebjerg

Bispebjerg Psykiatri

Hospice Vangen / Projektside

Et favnende center for lindrende behandling

Den arkitektoniske grundidé har været at skabe et hus, der tager imod og beskytter - som giver mulighed for familieliv, samtale, ro og fordybelse for mennesker i den afsluttende fase af livet. Samtidig skal det være et hus, der på bedste måde understøtter den nødvendige sundhedsfaglige ekspertise og pleje. Det overordnede indtryk skal være nedtonet, imødekommende og nærværende.

Hospice Vangen, Aalborg

Hospice Vangen

Aabenraa Sygehus / Projektside

Et forstærket og moderne center for sundhedskompetencer

Aabenraa Akutsygehus er ét af fire akuthospitaler i Region Sønderjylland. Den arkitektoniske hovedidé tager udgangspunkt i ønsket om at lave et imødekommende sygehus for både patienten, den pårørende og de ansatte. Med imødekommende menes et hus som i sit udtryk, skala, organisering og detaljering tager udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge det. Med designet af Aabenraa Akutsygehus er der skabt et nærværende og inspirerende sygehus, som bliver bundet sammen af en logistisk struktur og en klar funktionsopdeling.

Vinder af Årets Sundhedsbyggeri 2020.

Udvidelse af Aabenraa Sygehus

Aabenraa Sygehus

Odder Sundhedshus / Projektside

Nyt sundhedsfagligt videnshus og ressourcecenter

Med dette projekt, får Odders borgere et sundhedshus med synligt fokus på kvalitet og sammenhængende forløb, der understøtter ønsket om fremtidens sundhedsvæsen med mennesket i centrum. Odder Sundhedshus skal fungere gennem tværfaglige samarbejder, hvor alle husets fagligheder dagligt arbejder tæt sammen om patienterne, hvorfor det har været afgørende at sikre velfungerende flows og optimal funktionalitet i bygningen.

Odder Sundhedshus

Odder Sundhedshus

Huset Nyvang / Projektside

Et demensplejehjem med beboernes livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt

Huset Nyvang rummer 60 almene plejeboliger og tilhørende servicearealer. Plejecentret er opbygget med fire forskelligt udformede boenheder med hver deres åbne gårdmiljøer ud fra et ønske om at skabe genkendelighed og særlig tilknytning for beboerne. Boenhederne er opbygget af mindre bygningsenheder, hvorved der skabes et levende bymiljø.

Huset Nyvang, Fremtidens Demensplejehjem i Randers

Huset Nyvang

Fremtidens Plejeboliger / Folder

Fremtidens Plejeboliger for mennesker med demens

Hos FRIIS & MOLTKE Architects arbejder vi med at skabe de bedste fysiske rammer for mennesker med demens. Ved at arbejde nænsomt og indlevende med arkitekturens mange virkemidler er det vores erfaring, at vi kan medvirke til at skabe en markant bedre hverdag for ældre og mennesker med demens og deres pårørende. Læs mere om vores arbejde med at skabe fremtidens plejeboliger i denne e-publikation.

Læs online

Fremtidens Plejeboliger
FM værdier