Organisation

FRIIS & MOLTKE A/S ejes og ledes af de otte partnere
Anders Christian Bregnballe, Mikkel Bahr, Mikkel Wienberg, Mogens Husted Kristensen, Thomas Hjortlund Svendsen, Thomas Ruus Christensen, Palle Hurwitz og Jens Ole Bahr.

Bestyrelse
Bestyrelsesformand, advokat Anders Hjulmand
Næstformand, partner, Jens Ole Bahr
Partner, direktør, Palle Hurwitz
Partner, Thomas Ruus Christensen
Arkitekt Thomas Brøndum Ushus, medarbejderrepræsentant
Arkitekt Kristina Møller Hansen, medarbejderrepræsentant

Direktion
Adm. direktør Anders Christian Bregnballe
Produktionsdirektør Thomas Hjortlund Svendsen

Segmentansvarlige
Boligbyggeri: Kim Flensborg og Lars Sønderskov
Uddannelse: Mogens Husted Kristensen
Pleje og hospitaler: Palle Hurwitz
Design og indretning: Mikkel Bahr

Segmentspecialister
Boligbyggeri: Lars Skjølstrup Østergaard
Uddannelse: Thomas Ushus og Berith Skinhøj Pedersen
Pleje: Kristina Møller Hansen
Hospitaler: Anders Glud

Indhold
Organisationsdiagram