Vi former verden til menneskets drømme.

FRIIS & MOLTKE er en værdibåren tegnestue med stærke skandinaviske rødder. Siden tegnestuens grundlæggelse i 1954 har vores mission været at bidrage til værdiskabelse for samfundet gennem udvikling, dialog og nytænkning.

Vi ønsker med vores arkitektur at skabe holdbare og visionære løsninger med fokus på funktionalitet, rumlighed og æstetik. Med afsæt i høj faglighed tilstræber vi at sikre varig værdi for såvel bygherre, brugere som for det samfund, vi alle er en del af. Det lægger os på sinde at udvikle og omsætte vores idéer til gavn for fremtiden, og vi interesserer os for, hvordan arkitekturen indvirker på mennesker - sammenhængen mellem mennesker og rum – og med særlig fokus på social bæredygtighed.

Vores faglighed og tætte relation til vores samarbejdspartnere vægter højt – et tæt samarbejde er det bedste udgangspunkt for en god proces og et vellykket byggeri. Vores medarbejderstab er præget af høj motivation og består af i alt 70 dedikerede medarbejdere, der arbejder ud fra fælles målsætning om at yde den bedste rådgivning.

Indhold
FMvisioner