Vidensudvikling er et samarbejde

Vi tror på styrken i at samarbejde og dele vores viden for at opnå de bedste løsninger og skabe værdi for vores bygherrer. FRIIS & MOLTKE Architects er en passioneret og progressiv tegnestue, der insisterer på at tilbyde vores bygherrer og samarbejdspartnere den fremmeste viden både fagligt og teknisk.

I overensstemmelse med tegnestuens værdi- og videnstrategi sætter vi vores faglighed ind i et inspirerende og opsøgende samarbejde, der skaber værdi for vores bygherrer. I strategien er formuleret ti vidensområder, hvor dedikerede vidensgrupper løbende indsamler, udvikler og implementerer viden og værdi i tegnestuens projekter. De ti vidensgrupper arbejder ud fra en fælles digital platform, hvor viden udfordres, udvikles og deles både internt og i samarbejdet med eksterne i branchen. Det sikrer et stærkt fælles forum, hvor videnområder sparrer, supplerer og inspirerer hinanden. Vi tror på, at tværgående dialog skaber nye muligheder og synergier mellem forskellige fagligheder til gavn for vores bygherrer.

Vidensudviklingen er en integreret del af tegnestuens passion for faget og sætter særligt fokus på at motivere og realisere synergien mellem teori og praksis. Flere vidensgrupper har derfor tilknyttet Ph.d.-forskere, der vedvarende udfordrer og kvalificerer tegnestuens vidensbank og dokumenterer evidens for vores byggeriers værdiskabelse.

FRIIS & MOLTKE Architects ti vidensgrupper tilbyder et attraktivt og frugtbart fagligt miljø af højt specialiserede medarbejdere og førende eksperter i branchen og forskningsmiljøet. Gennem et mangeårigt virke har FRIIS & MOLTKE Architects en bred kontaktflade til branchens interessenter inden for alle typer af byggeri, som giver os en værdifuld indsigt, der i mødet med vores vidensgrupper sikrer bæredygtige, velfungerende og fremtidssikrede løsninger med viden og værdi.

Indhold
FRIIS & MOLTKEs Videns- og værdihjul 
VV gruppeikoner
FRIIS & MOLTKEs ti vidensgrupper 
Foto
Medarbejdere underskriver manifestet for vores vidensgrupperne