FRIIS & MOLTKE vinder konkurrencen om Plejecentret Hørgården

FRIIS & MOLTKE Architects har sammen med By + Land og Orbicon | WSP vundet projektkonkurrence om opførelsen af 27 nye plejeboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Projektet er udformet med fokus på at skabe attraktive og genkendelige rammer med beboernes livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt og plejehjemmet som den funktionelle baggrund. Vi har i designet af Hørgårdens nye plejeboliger arbejdet med en menneskelig skala i samspil med den eksisterende bebyggelse og skabt de rammer, der på en og samme tid favner beboernes forskellighed, sikrer tryghed og trivsel og øger livskvaliteten hos den enkelte. Med dette udgangspunkt har der ligeledes været stort fokus på at skabe kvalitative udearealer med forskellige grader af offentlig- og privathed og aktiviteter, som skal være med til at stimulere og skabe me­ningsfulde hverdagslivsaktiviteter for beboerne. Projektet indeholder ligeledes et skærmet gårdrum, hvor beboerne trygt kan tage ophold og nyde sol- og dagslyset, ligesom bebyggelsen ligger i umiddelbar tilknytning til et større grønt område, der rummer et stort potentiale for udnyttelse som rekreativt område.

Det var en enig dommerkomité, der udpegede projektet som vinder af konkurrencen med ros til i særdeleshed designet og funktionaliteten af skitseforslaget og den bagvedliggende procesbeskrivelse.

Vinder konkurrencen om Plejecentret Hørgården
Gårdrummet, der er skærmet fra offentligheden og trafikstøj og indeholder en høj grad af biodiversitet. 
Indhold6
Boenhederne er disponeret på hver deres etage med boliger som folder sig rundt om det fælles spise- og opholdsområde som orienterer sig mod et skærmet gårdrum som skabes i samspil med den eksisterende bebyggelse.  
Indhold1
Hovedindgangen er placeret mod sydvest i tilknytning til den ny parkering- og ankomstplads. 
Indhold3
Forskning viser, at udsigt til natur og fysisk aktivitet i løbet af dagen er med til at skabe ro og en bedre nat for ældre, hvilket er essentielt i forhold til at øge beboernes livskvalitet og skabe trivsel, velvære og tryghed.  
Indhold4
Sol- og dagslys påvirker beboernes trivsel og giver en mere naturlig døgnrytme. Der er arbejdet med udnyttelsen af sol- og dagslyset bl.a. gennem vinduesdisponering, terrasser samt et orangeri, som udover at forlænge sæsonen tilgodeser de beboere, som sjældent kommer udenfor. 
Indhold5
Fællesrum: Et hjemligt præg har stor betydning for beboernes oplevelse af identitet, tryghed og meningsfuldhed.