FRIIS & MOLTKE vinder konkurrence om ny kirke i Hvinningdal

Sammen med Møller & Grønborg og Hamiconsult har vi vundet konkurrencen om en ny kirke i Hvinningdal.

Den nye kirke skal danne rammerne for et mangfoldigt kirkeliv med plads til at facilitere de kirkelige handlinger, arrangementer, aktiviteter og undervisning. Kirken er designet til at favne såvel store offentlige sammenkomster med flere hundrede deltager som den lille intime samling med få deltagere. Kirkens plandisponering understøtter en fleksibel og smidig planlægning i hverdagen, hvor institutioner og foreninger i nærområdet kan inviteres ind og aktiviteter vil kunne foregå i synergi.

Uddrag fra dommerbetænkningen:

Forslaget viser både i ord og tegninger en dybtgående indlevelse i kirken som bygningstypologi og fysisk ramme for folkekirken som levende kulturarv. Med afsæt i visionen om at skabe en nærværende, levende og lokalt forankret kirke bliver perspektivet på ”det nære” og ”det fjerne” afsættet for den nye kirkes form og disponering.

Kirkebygningens tydeligt skulpturelle volumen og klare forankring på grundens højeste punkt indeholder en klar reference til middelalderkirkens placering som pejlemærke i landskabet. Det aftrappede volumens særegne form giver i højere grad end direkte reference til fortidens danske kirkebygninger mindelser om forhistoriske markeringer af hellige steder, som man kender dem fra mexicanske mayatempler, den babylonske ziggurat eller pyramiderne i Egypten.

Hvinningdal kirke forventes indviet pinsedag 2022.

Vinder konkurrence om ny kirke i Hvinningdal
Visualisering fra konkurrenceforslaget. 

Projektside / Hvinningdal Kirke

Hvinningdal Kirke er designet til et åbent og mangfoldigt kirkeliv

Hvinningdal Kirke placerer sig på toppen af bakken som et kontrastfuldt pejlemærke i det åbne grønne landskab. Anlægget er placeret som en vinkelbygning i én etage, der former to pladsdannelser. En læfyldt, sydøstvendt ankomstplads, der favner ”det nære” og knytter anlægget til stiforløbet mod øst og ankomsten fra syd - og en udsigtsplads, der retter sig mod udsigten og indfanger ”det fjerne”, som giver rum for fordybelse og refleksion..

Gå til projektet

Projektside