Svømmecenter Vesthimmerland, Aars vundet

Det nye svømmecenter er første del af en ambitiøs udviklingsplan i Vesthimmerlands Kommune, der udover det nye svømmecenter i fremtiden skal indeholde en lang række forskellige idrætsfaciliteter, en ny skole m.v. Det nye svømmecenter skal danne attraktive rammer for såvel kommunens borgere som for gæster, indeholde forskellige klubaktiviteter, og det er ønsket, at der på sigt også vil kunne afvikles større svømmestævner.

Projektets hovedidé tager afsæt i områdets kvaliteter og muligheder for på sigt at sikre det bedste afsæt for bydelens fremtidige udvikling. For at sikre helhed og harmoni er der arbejdet med at skabe et byggeri i en udtryksfuld arkitektur i en skala og med en karakter, der let vil kunne indgå i en større helhed. Bygningsanlægget fremstår med afvekslende former med frem- og tilbagespring i facaderne og variation i højder.

Svømmecentret indeholder bl.a. 25 meter bassin med mulighed for udvidelse til 50 meter bassin, udsprings-, børne- og varmtvandsbassin med tilhørende livredder- og personalefaciliteter, omklædning med sauna, klublokaler og stor foyerområde til ophold.  

Vores vision har været at skabe et kraftcenter i byen, der vil blive et samlingspunkt for det brede idrætsliv, der er forankret i såvel elite- som breddeklubber. Et levende sted med attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og fritidsområdet i tæt samarbejde med brugerne. Et sted, der skaber liv og sammenhængskraft og giver optimale betingelser for udvikling af sportsaktiviteter.

Opgaven er vundet i totalentreprisekonkurrence sammen med Svend Aage Christiansen og Niras.

 

 

Media filetype (@media.ContentType.Alias) not allowedChoose a different media CurrentPage.media.
Media file errorTry saving or uploading again.
Media file errorTry saving or uploading again.
Media file errorTry saving or uploading again.
Media file errorTry saving or uploading again.