FRIIS & MOLTKE udnævner seks nye segmentspecialister

For at fastholde de seneste års fremgang og øge konkurrenceevnen udnævner FRIIS & MOLTKE seks nye segmentspecialister, der skal videreudvikle og kvalificere tegnestuens faglige viden indenfor kernesegmenterne: Boligbyggeri, Uddannelse, Pleje, Hospitaler, Indretning og Design.

Specialisterne er udnævnt som et led i en styrkelse af FRIIS & MOLTKEs markedsstrategi, hvor vores kunder tilbydes den højeste kvalitet indenfor arkitektur og segmentfaglig viden. Denne suppleres af vores viden- og værdistrategi, hvis formål er at skabe et innovativt fagligt miljø, der er attraktivt for bygherrer, samarbejdspartnere og medarbejdere. Således er FRIIS & MOLTKE en progressiv tegnestue, der kan tilbyde sine bygherrer den fremmeste viden både fagligt, teknisk og samarbejds­mæssigt.
 
“Som et centralt led i den nye strategi har vi udnævnt seks af vores dygtige medarbejdere til segmentspecialister, der skal udbrede tegnestuens viden og indgå i tæt samarbejde med vores kunder. Sammen med segmentcheferne vil specialisterne fremadrettet fokusere på at realisere det markedsmæssige udviklingspotentiale for hvert enkelt segment,” siger forretningsudviklingschef Anders Christian Bregnballe.
 
Segmentspecialisterne vil sammen med segmentcheferne blive et omdrejnings- og samlingspunkt for viden om segmenterne, og vil være garanter for, at tegnestuens projekter altid baserer sig på den nyeste faglige viden.
 
De udnævnte segmentspecialister er:
Boligbyggeri: Lars Skjølstrup Østergaard
Uddannelse: Thomas Ushus
Pleje: Kristina Møller Hansen
Hospitaler: Anders Glud
Indretning: Matilde Billeskov Olesen
Design: Kasper Mose

Seks nye FM segmentspecialister
Øverst f.v. Thomas Ushus, Lars Skjølstrup Østergaard og Kasper Mose. Nederst f.v. Matilde Billeskov Olesen, Kristina Møller Hansen og Anders Glud Rasmussen