Rejsegilde på Nyt Magasin for Museum Sønderjylland

Fredag, den 25. september var der rejsegilde på Museum Sønderjyllands nye formidlings- og magasinbygning. FRIIS & MOLTKE deltog i den festlige dag, sammen med det øvrige team - BASE Erhverv og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Den nye formidlings- og magasinbygning bliver et centralt samlingspunkt for Museum Sønderjyllands syv museer og udgør en unik og omfattende samling af forskelligartede genstande, der hver især rummer en særlig fortælling og plads i vores fælles historie.

Det nye magasin opføres i oxyrød beton, der knytter magasinbygningen til vores bygningsmæssige kulturarv, hvor kirker, slotte og historiske bykerner er præget af de rødlige jordfarver. Indenfor i bygningen åbner der sig en fortælling i flere lag for de besøgende, hvor man som gæst ledes gennem forskellige områder - værksteder, laboratorier og inddragende udstillingsarealer, der dels giver en fornemmelse af, hvad det vil sige at være menneske i en anden tidsalder og dels, hvad det indebærer at håndtere og præservere arkæologiske fund. Målet har været at skabe spændende og inddragende rammer i formidlingen af historien og det fællesskab, vi alle er rundet af og oplyse om, hvordan vi sikrer den arkæologiske kulturarv for eftertiden.

Læs mere om byggeriet i denne artikel fra Jydske Vestkysten samt på Museums Sønderjyllands Hjemmeside. Her fortæller FRIIS & MOLTKEs kreative chef, arkitekt Thomas Ruus Christensen mere om tankerne bag designet af det nye byggeri.

Rejsegilde på Nyt Magasin for Museum Sønderjylland
Illustration: Fra Jydske vestkystens artikel "Kig ind i fremtidens museum i Sønderjylland" 

Museum Sønderjylland, Nyt Magasin / Projektside

Det nye museumsmagasin samler mere end 60 magasiner under ét - i én unik samling

Den nye formidlings- og magasinbygning bliver et centralt samlingspunkt for Museum Sønderjyllands syv museer og udgør en unik samling af genstande med lokalhistorisk og national betydning.

Arkitektonisk består projektet af tre forskudte bygningskroppe, hvorved der opstår veldefinerede og læfulde gårdrum på begge sider af bygningen. Forskydningerne og de skiftende bygningshøjder skaber variation og et indbydende miljø i en menneskelig skala. Det centrale dobbelthøje rum er byggeriets hjerte og naturlige omdrejningspunkt, hvor alle husets forskellige funktioner krydser hinanden og skaber et levende og mangfoldigt miljø.

Museum Sønderjylland, Nyt Magasin

Museum Sønderjylland, Nyt Magasin
Foto
Foto fra rejsegilde 
Foto2
Rendering: FRIIS & MOLTKE Architects