FRIIS & MOLTKE er prækvalificeret til syv spændende opgaver

PRÆKVALIFICERET TIL NY SKOLE I KØDBYEN
Som ét af i alt tre teams er FRIIS & MOLTKE sammen med Entreprenørfirmaet Einar Kornerup, Nøhr & Sigsgaard, Krag & Berglund og Spangenberg & Madsen blevet prækvalificeret til konkurrencen om Ny Skole i Kødbyen. Der er tale om en ny tre-sporet skole med madskole og idrætshal i Den Hvide Kødby. Skole skal rumme ca. 840 elever.

PRÆKVALIFICERET TIL STENO OUH
Sammen med Per Aarsleff A/S og Rambøll er FRIIS & MOLTKE blevet prækvalificeret til Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Det nye center skal etableres ved det Nye Odense Universitetshospital. Centret skal fungere som regionens kraft- og videncenter for diabetesbehandling og sikre, at dansk diabetesbehandling og -forskning forbliver internationalt førende.

PRÆKVALIFICERET TIL SUNDHEDSHUS I ODDER
Med Entreprenørfirmaet K. G. Hansen og Niras er FRIIS & MOLTKE blevet prækvalificeret til konkurrencen om at tegne et nyt sundhedshus i Odder. Odder Kommune ønsker med det nye sundhedshus at samle kommunens praktiserende læger og skabe et sundhedsfagligt videnshus og ressourcecenter. Udover lægeklinikker skal huset bl.a. indeholde træningsfaciliteter og akutpladser.

PRÆKVALIFICERET TIL STERILCENTRAL VED SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, KØGE
I forbindelse med Regions Sjællands udvidelse af Sjællands Universitetshospital i Køge skal der bygges en ny sterilcentral og et automatiseret højlager. Visionen er en arkitektonisk og funktionel løsning, der samler og integrerer eksisterende bygninger og nybyggeri i en kompakt, driftseffektiv og fleksibel enhed. FRIIS & MOLTKE er i team med GVL Entreprise A/S og ISC blevet prækvalificeret til opgaven.

PRÆKVALIFICERET TIL PLEJECENTER HØRGÅRDEN
Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg ønsker at udvide Plejecentret Hørgården i Risskov med 27 nye plejeboliger samt servicearealer. Ambitionen er at skabe attraktive rammer, der vil højne beboernes livskvalitet. Sammen med By + Land og Orbicon er FRIIS & MOLTKE blevet prækvalificeret til opgaven.

PRÆKVALIFICERET TIL AALBORG TECH
Techcollege ønsker at opføre en ny bygning til deres bager-, slagter og tjenerafdeling, der skal understøtte den faglige forankring og tilknytning til de øvrige uddannelser på food-området. Bygningen skal være et nyt samlingspunkt for uddannelserne og et fyrtårn for faglig udvikling i branchen. FRIIS & MOLTKE er sammen med ByMunch og Niras blevet prækvalificeret til opgaven.

PRÆKVALIFICERET TIL MODERNISERING AF SKOVVANGSKOLEN
Sammen med vores team bestående af Nøhr & Sigsgaard, Møller & Grønborg samt Orbicon er vi blevet prækvalificeret til opgaven om udarbejdelse af et idéoplæg i form af pædagogisk programmering og helhedsplan for udbygning af Skovvangskolen til en fuld 4-sporet skole.

Prækvalificeret til syv spændende opgaver