Prækvalificeret til konkurrencen om Circle House, Lisbjerg

Som ét ud af i alt fire teams er FRIIS & MOLTKE sammen med Raunstrup blevet prækvalificeret til den spændende opgave om opførelse af et nyt boligprojekt bestående af 60 almene boliger inkl. fællesarealer, servicearealer, udenomsarealer mv. i Lisbjerg udenfor Aarhus.

Lejerbo, der er bygherre på projektet, ønsker at opføre projektet ”Circle House”, som skal blive verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper. Dette betyder blandt andet, at byggeriet skal kunne skilles ad igen, og at de brugte elementer skal kunne genbruges uden at tabe nævneværdigt værdi.

Det glæder os meget at være med i denne spændende konkurrence, og vi ser frem til at komme med vores bud på ”Circle House”.

Prækvalificeret til konkurrencen om Circle House, Lisbjerg