FRIIS & MOLTKE bidrager til en ph.d.-afhandling der undersøger, hvordan kontakt til naturen påvirker fængselsindsatte.

Thomas Ruus Christensen, partner og arkitekt hos FRIIS & MOLTKE, bidrager med input til en ph.d.-afhandling, som bliver udarbejdet af et forskerhold fra Bath University i Bristol. De undersøger, hvordan kontakt til naturen påvirker fængselsindsatte. På baggrund af hans indsigt fra fængselsbyggerierne, Ny Anstalt i Nuuk og Statsfængslet Østjylland, har Thomas ladet sig interviewe til ph.d.-afhandlingen “Shades of Grey and Green: Exploring Carceral Experiences of Biophilia and Biophobia in England and Denmark.” Gennem interviews med arkitekter, designere, ansatte og indsatte sætter afhandlingen fokus på indsattes kontakt og forhold til naturen - biophilia (kærlighed til naturen) og biophobia (had til naturen). Ph.d.’en udføres af et forskerhold ved Prison Research Centre, Department of Social & Policy Sciences, University of Bath, England.

FRIIS & MOLTKE har særligt fokus på de indsattes relation til naturen i designet af fængselsbyggerier ud fra ønsket om at fremme muligheden for rehabilitering. Vi ser frem til at læse den endelige ph.d.-afhandling.

Ph.d. om fængselsindsattes forhold til naturen

Ny Anstalt i Nuuk / Projektside

Ny Anstalt i Nuuk er udviklet i samspil med den barske og smukke grønlandske natur

Kontrasten mellem det barske og skønheden er et gennemgående tema i projektet. Åbenhed, lys og udsyn; sikkerhed, overblik og fleksibilitet er bærende værdiord bag designet. Projektet spiller sammen med det unikke naturskønne område og understøtter samtidigt Kriminalforsorgens grundlæggende fokus på balance mellem straf og rehabilitering.

Hele ideen bag dette projekt er at tilføje komplekset kvaliteter, der fremmer en hurtig rehabilitering og afværger fysisk og psykisk vold. Ud fra filosofien om, at de fysiske omgivelser spiller en væsentlig rolle for menneskers adfærd og vilje til positivt samarbejde, ønsker bygherren et projekt med høj arkitektonisk kvalitet. Envidere har der været fokus på at skabe rammerne om et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for de ansatte.

Ny Anstalt i Nuuk, Grønland

Ny Anstalt i Nuuk

Statsfængslet Østjylland / Projektside

Det nye statsfængsel i Horsens er placereret sikkert i det åbnede bakkede landsskab under høj himmel

Statsfængslet Østjylland blev indviet i oktober 2006 og er landets bedst sikrede fængsel. Anlægget ligger placeret i det åbne bakkede landskab på Enner Mark vest for Horsens omgivet af marker, græssende kvæg, levende hegn og spredte gårdbebyggelser - og med vidtstrakte udsigter under en høj himmel.

Det har været et mål at nedtone anlæggets institutionelle præg og skabe rammer, der understøtter intentionerne om, at opholdet er rettet mod en efterfølgende tilværelse uden for murene. Den klare bygningsmæssige opdeling og placering i terrænet imødekommer samtidig et krav om sektioneringsmuligheder, udeophold og adspredelsesmuligheder for de indsatte. Fængslets organisering afspejler således et helt samfund inden for murene. De enkelte bygningsafsnit udgør således tre normalsektioner med egne beskæftigelsesafsnit; en særligt sikret sektion; kulturhus med kirke, idrætsfaciliteter, købmand og bibliotek foruden besøgsafsnit samt portbygning og personaleafsnit.

Statsfængslet Østjylland, Horsens

Statsfængslet Østjylland