Indvielse af Tornhøjhaven, Aalborg

Danmarks første nybyggede demenslandsby, Tornhøjhaven i Aalborg, blev officielt indviet i fredags. ”Landsbyen” rummer 72 individuelle boliger og et dagcenter, der skal danne rammen om et trygt fællesskab. Attraktive udeområder med have- og byrum, der bl.a. indeholder park, sø og frugtlund samt et bytorv med springvand, hovedgade og butikker skal favne fællesskabet og bidrage til en god, tryg og meningsfuld hverdag for beboerne.

”Vi har i udviklingen af projektet gjort os mange tanker og overvejelser i bestræbelserne på at skabe de optimale rammer for mennesker med demens, fortæller partner og direktør Palle Hurwitz fra FRIIS & MOLTKE ”- vi er både stolte og glade over at se, hvor godt projektet er lykkedes og vil gerne ønske Domea, Aalborg Kommune og Tornhøjhavens beboere tillykke med de nye rammer og takke for et godt samarbejde.” På billedet ses Tornhøjhavens leder Betinna Rønnest og rådmand Jørn Hein klippe snoren sammen med en kommende beboer og en repræsentant for pårørenderådet på Tornhøjhaven.

Rådgiverholdet bag Tornhøjhaven er FRIIS & MOLTKE Architects, MOE Rådgivende Ingeniører, Møller & Grønborg og demenskonsulent Mette Juncher Søndergaard.

Indvielse af Tornhøjhaven, Aalborg

Hjemlige rammer med fokus på enkelthed, overskuelighed og genkendelighed

Tornhøjhaven, demensplejehjemmet Aalborg Øst, er skabt som en landsby med små individuelle huse uden institutionspræg og med aflukket udeområde med mulighed for forskellige aktiviteter, der er med til at styrke beboernes mentale og fysiske helbred.

Tornhøjhaven, Aalborg

Indhold1