Indvielse af Nyt Hospital Herlev

Den 2. juni 2021 blev Nyt Hospital Herlevs nye Akuthus og Kvinde-Barn-Center officielt indviet med bl. a deltagelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

 Det nye akuthus og Kvinde-Barn-Center indeholder bl.a. ny hovedindgang, akutmodtagelse med intensivafsnit, røntgenafdeling, fødegang, børneafdeling, operationsgang, næsten 300 ensengsstuer, herunder specialstuer til for tidligt fødte børn med plads til familien.

Projektet består af to cirkulære bygninger placeret på rektangulære baser i to etager, der er forskudt og således skaber en række af indbydende uderum. Det eksisterende hospitals 120 meter høje sengebygning, retvinklede geometri får dermed et nedskaleret og fortættet modspil som en vifte af karakterfulde, stærke geometriske enheder og et hierarki af indbydende uderum.

Nyt Hospital Herlev er udviklet med afsæt i designkonceptet ”helbredende arkitektur”, hvor man gennem arkitekturen aktivt understøtter helbredelsesprocesserne. I projektet er prioriteret en human bygningsskala, der understøtter gode patientforløb. De enkelte rum skal adsprede og give ro, og der har i udarbejdelsen af projektet været særligt fokus på børn og deres familier, da den skrøbelighed, som børn repræsenterer i mødet med den store hospitalsinstitution, kræver en særlig omsorg og opmærksomhed. Frodige gårdrum, grønne taghaver og et stort, centralt grønt ”hjerte”, gør det nye hospital levende og livsbekræftende helt ind i kernen.

FRIIS & MOLTKE vandt projektkonkurrencen tilbage i 2011 i team med Henning Larsen, Brunsgaard & Laursen, Orbicon, NNE Pharmaplan og SLA.

Indvielse af Nyt Hospital Herlev
Foto af Anders Helmer 

Udvidelse af Herlev Hospital / Projektside

Ny akutmodtagelse på Herlev Hospital der består af cirkulære forskudte bygninger

Den 52.000 m² store udbygning skal blandt andet rumme en ny akutmodtagelse og et kvinde-barn-center med børne- og fødeafdeling. Projektet består af tre cirkulære bygninger placeret på rektangulære baser, der er forskudt og skaber en række af indbydende uderum. Det eksisterende hospitals 120 meter høje, retvinklede geometri får dermed et nedskaleret og fortættet modspil. Det samlede kompleks ændres fra at være et meget stort hus på en flade uden uderum til at blive en bebyggelse med en vifte af karakterfulde enheder og et forløb af oplevelsesrige og indbydende uderum.

Udvidelse af Herlev Hospital

Udvidelse af Herlev Hospital