FRIIS & MOLTKE indgår samarbejde med erhvervs ph.D. i cirkulær økonomi

En bevilling fra Innovationsfonden har muliggjort et samarbejde mellem tegnestuen og en erhvervs ph.D. i cirkulær økonomi under titlen "Bæredygtig Tektonik - holdbarhed, materialer og bygningskultur i reversibel arkitektur".

Sammen med Heidi Merrild fra Aarhus Arkitektskole, Roberto Naboni fra SDU Create og Boligforeningen Ringgaarden indgår vi i et tre-årigt forskningsprojekt. Gennem forløbet vil der blive inddraget flere partnere, hvorved der skabes en bred og tværfaglig ramme om realiseringen af et ambitiøst projekt inden for det almene boligbyggeri. Forskningsprojektets vision er at skabe nye tektoniske udtryk i arkitekturen med reversible løsninger for fremtiden.

Ph.d.’en vil have gennemgribende effekt på tegnestuens forretning og grundlæggende tilgang til byggeri i form af ny viden, nye arbejdsprocesser og nye eksterne samarbejdspartnere. Dette er et vigtigt og afgørende skridt for tegnestuens udvikling med målet om at blive blandt de markedsledende på cirkulær økonomi.

Ph.d.’en er en del af en stribe af nye erhvervsforskningsprojekter, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner udvikler nye løsninger inden for cirkulært byggeri. Innovationsfonden og Realdania står bag finansieringen, der har til formål at fremme cirkulær ressourceøkonomi i byggesektoren og bidrage til den grønne omstilling af byggebranchen i Danmark.

Læs mere i linket nedenfor.

Indgår samarbejde med erhvervs ph.D. i cirkulær økonomi
Foto: www.europarl.europa.eu