Huset Nyvang modtager Randers Kommunes Arkitekturpris 2019

Huset Nyvang rummer 60 almene plejeboliger og tilhørende servicearealer. Ud fra et ønske om at integrere lokalsamfundet er der i den nordøstlige del af grundarealet etableret en daginstitution, som er delvist integreret i plejehjemmet med fælles køk­ken- og personalefaciliteter. Plejecentret er opbygget med fire forskelligt udformede bo­enheder med hver deres åbne gårdmiljøer.

Byggeriet modtog prisen i form af et diplom og en plakette på Arkitekturens Dag ved et festligt arrangement i Remisen. I forbindelse med præmieringen udtalte dommerkomiteen:

”Huset Nyvang er langt mere end et hus, men udgør en hel lille by i sig selv, hvor der er lagt vægt på at skabe genkendelige hverdagsrum, som tillader beboerne at bruge ”byen” på samme vis som alle andre. Fire boligafsnit er grupperet omkring fælleskøkkener og opholdsrum med varierende og genkendelige gårdhaver og indgangspartier som orienteringshjælp. Et samlende fælleshus med faciliteter for besøgende og personale danner overgangen til børnehaven, sådan at beboere og børn kan mødes og få glæde af hinandens områder og tilstedeværelse. Boafsnittenes arkitektur i tegl og træ er underspillet, men gedigen og velproportioneret, sådan at der er plads til både fællesskab og privathed, og de enkelte bygningskroppe opleves som klassisk boligarkitektur snarere end som en stor institution.

Fælleshuset har sin egen karakter og rummer velbelyste opholdsrum, arbejdsområder og små butikker, der sammen med det grønne landskabs stier, rundgange, små pladser og nicher fuldender oplevelsen af ”landsbyen” Nyvang. Huset Nyvang tildeles prisen for denne konsekvente helhed, hvor de enkelte bygninger spiller en underordnet rolle i det, der tilsammen bliver et kvalificeret og humant bud på, hvordan en institution også kan se ud.”

Læs mere om Randers Kommunes arkitekturpris 2019.

Huset Nyvang modtager Randers Kommunes Arkitekturpris 2019