FRIIS & MOLTKE vinder konkurrencen om ny skole i Skærbæk

FRIIS & MOLTKE Architects har sammen med Rummets Sprog, Møller & Grønborg, Tækker Rådgivende Ingeniører og FM Bygningsdrift vundet arkitektkonkurrence om en ny folkeskole med et forslag, der integrerer bygning, natur og det helt særlige landskab, som kommer til at omgive den nye skole.

Skolen er udformet, så de fysiske rammer matcher og understøtter principperne i ”21st Century Learning Skills”, en undervisningsform målrettet mod, at eleverne udvikler de kompetencer, der matcher det 21. århundredes kompetencekrav. Skolens rum og deres indbyrdes disponering er designet til at kunne benyttes og understøtte læring på tværs af flere fag i meningsfulde og autentiske projektforløb - hvor fagene, lærerne og eleverne arbejder sammen mod et fælles mål. Samtidig er der i designet af projektet stort fokus på, at de nye rammer inviterer til fysisk aktivitet og understøtter bevægelse som en del af læringsprocessen og et sundt skoleliv.

”Teamets faglige fokus med at skabe den nye skole i Skærbæk har fra starten været med udgangspunkt i forståelsen af, hvilken rolle arkitekturen skal spille”, fortæller Mogens Husted Kristensen, partner i FRIIS & MOLTKE. ”Vi har udviklet et bygningsdesign, der gør det muligt at vægte teori og praksis ligeligt i alle fag og hos alle elever og i alle læringssituationer - hvor det er elevernes kreative og kritiske tænkning, der kommer i spil i undersøgende og skabende praksisfællesskaber. Vi ved, at vores adfærd og tænkning tager form af den situation, vi befinder os i - derfor har læringsrummets form og muligheder - dets arkitektur - stor betydning for selve læringsprocessen. I Tønder Kommune har vi fået en modig og fremsynet bygherre, der tør gå nye veje, når det gælder pædagogiske visioner og nye dannelsesidealer”.

Fra dommerbetænkningen: ”Forslaget har formået at tilvejebringe en særlig spændende løsning på opgaven med et særdeles stærkt og fleksibelt koncept, der i den videre bearbejdning har den grundlæggende robusthed til at kunne afbalancere både Tønder Kommune og brugernes mere specifikke krav og behov frem mod realiseringen”. – og videre ”Dommerkomitéen finder, at forslagets nyfortolkende og dog klart aflæselige udgave af værftsgården er overbevisende. Et indlevet, stedsforankret og dermed sikkert formmæssigt arkitektonisk hovedgreb”

Det er planlagt, at det første spadestik til skolen bliver taget i januar 2019, og skolen forventes at stå klar i maj 2020.

 

FRIIS & MOLTKE vinder skole i Skærbæk
Se flere visualiseringer længere nede på siden. 
Indhold1
Udendørs nærmiljø. 
Indhold2
Årgangsmiljø. 
Indhold3
Kreativt miljø.