FRIIS & MOLTKE har vundet 2 rammeaftaler med Brabrand Boligforening

FRIIS & MOLTKE har sammen med JAJA architects vundet to 4-årige rammeaftaler med Brabrand Boligforening - dels i forbindelse med nybyggeri og dels i forbindelse med renovering og ombygning af boligforeningens eksisterende bygningsmasse. Ydelserne omfatter arkitektrådgivning med bl.a. planlægning, udarbejdelse af projektforslag, myndighedsprojekt, udbud af byggerier samt projektledelse, byggeledelse og tilsyn. Vi ser i rådgivergruppen frem til et godt samarbejde med Brabrand Boligforening.

FRIIS & MOLTKE vinder rammeaftaler