FRIIS & MOLTKE vinder konkurrence om opførelsen af ca. 150 boliger med erhvervs- og butiksareal på i alt ca. 12.500 m²

En gruppe bestående af FRIIS & MOLTKE, Kuben Management, Vivabolig, Sundby-Hvorup Boligselskab, Harde Larsen og Arne Andersen Vrå har vundet konkurrencen om opførelsen af ca. 150 boliger med erhvervs- og butiksareal på i alt ca. 12.500 m² på hjørnegrunden Sohngårdsholmsvej/ Universitetsboulevarden i Aalborg, for Sundby-Hvorup Boligselskab, Vivabolig og Kimbo Holding ApS.

Uddrag fra dommerbetænkningen:

”Projektets klare artikulation med et højt hjørnetårn, integreret i en bygningsmæssig helhed, vil syne som et fixpunkt på lang afstand og vurderes derved at kunne tilføre hjørnegrunden den ønskede fyrtårnseffekt. Tårnet har tillige potentiale til at blive et ikonisk grønt element i det lokale bybillede i kraft af den vertikale have.

Med det centralt beliggende gårdrum vurderes skitseprojektet at give et godt bud på, hvordan der kan skabes kvalitetsrige grønne opholdsarealer i et veldefineret rum. Samtidigt er den vertikale have med forskudte opholdsaltaner et friskt bud på, hvordan man kan skabe beskyttede og solbeskinnede opholdskvaliteter, tæt på den enkelte bolig, i et højhusbyggeri.”

FRIIS & MOLTKE vinder konkurrence om opførelsen af ca. 150 boliger i Aalborg