Tre stærke profiler vil styrke udviklingen i FRIIS & MOLTKE Architects

Der har de seneste år været fart over udviklingen i FRIIS & MOLTKE med stor tilgang af opgaver og en stærk og engageret medarbejderstab, som brænder for at udvikle og designe værdiskabende byggerier.

I naturlig takt med udviklingen blev partnerkredsen pr. 1. juli 2017 udvidet med tre nye partnere - kreativ chef Thomas Ruus Christensen, forretningsudviklingschef Anders Christian Bregnballe samt projekteringschef Thomas Hjortlund Svendsen. De tre har i et år som associerede allerede været en aktiv del af ledelsen hos FRIIS & MOLTKE. De besidder hver især stor faglig indsigt, væsentlig erfaring og viden inden for tegnestuens kernekompetencer. Deres faglighed vil, sammen med deres dybe engagement, styrke tegnestuens profil og bidrage betydeligt til at accelerere den igangværende stærke udvikling af FRIIS & MOLTKE.

Generationsskifte

I forbindelse med optagelsen af de nye partnere går Niels Erik Thomsen på pension for at nyde et velfortjent otium efter 32 år hos FRIIS & MOLTKE - heraf de 23 år som partner. Niels Eriks store faglighed og engagement har bidraget væsentligt i forhold til virksomhedens arkitektur, og hans menneskelige værdier er en betydelig del af kulturen, der kendetegner FRIIS & MOLTKE.

Martin Wienberg udtræder også af FRIIS & MOLTKEs ejerkreds.  Efter Martins eget ønske vil han fortsat være tilknyttet FRIIS & MOLTKE med fokus på udvikling af stærke arkitektoniske greb og koncepter, frem for ledelse og administration.

Den samlede ejerkreds udgøres fremover af Palle Hurwitz, Mikkel Wienberg, Mogens Husted Kristensen, Mikkel Bahr, Thomas Ruus Christensen, Anders Christian Bregnballe, Thomas Hjortlund Svendsen og Jens Ole Bahr.

Sikring af fremtiden

I forbindelse med ændringerne udtaler administrerende direktør og partner Jens Ole Bahr: 

”I en partnerejet virksomhed som vores er det en særdeles væsentligt opgave at sikre et generationsskifte i både ledelse og ejerkreds. Her har vi nu skabt en løsning, der rækker meget langt ud i fremtiden. Vi har også formået at forene kontinuitet med etablering af en bredere og stærkere ledelse, der uden tvivl vil bringe tegnestuen trygt videre. Vi sikrer således FRIIS & MOLTKE’s mål om fortsat at skabe innovative rammer for bygherrens visioner og brugernes behov og dermed varig værdi til gavn for både bygherrer og samfund.”

FRIIS & MOLTKE udvider partnerkredsen
FRIIS & MOLTKEs nuværende partnere: (øverst f.v) Palle Hurwitz, direktør, og tegnestuechef i Aalborg. Mogens Husted Kristensen, tegnestuechef i Aarhus. Jens Ole Bahr, administrerende direktør, Thomas Svendsen, projekteringschef og Anders Christian Bregnballe, forretningsudviklingschef. (nederst f.v) Thomas Ruus Christensen, kreativ chef. Mikkel Wienberg, kreativ chef og Mikkel Bahr, designchef. Foto: Martin Gravgaard.