FRIIS & MOLTKE opruster i København, med ansættelsen af konstruktørerne Thomas Meiland og Christian Thorup Nielsen 

FRIIS & MOLTKE København vokser. Ny Bispebjerg Psykiatri og Nyt Hospital Herlev udvikler sig planmæssigt og medfører nu ansættelsen af konstruktørerne Thomas Meiland og Christian Thorup Nielsen.

Thomas Meiland og Christian Thorup NieIsen er nyansatte i FRIIS & MOLTKEs voksende afdeling i København. Deres arbejdsområder vil i første omgang være tilsyn og opfølgning i forbindelse med Nyt Hospital Herlev.

Opførelsen af den 55.000 m² store udvidelse af Herlev Hospital er i fuld gang. De nye bygninger skal blandt andet rumme en ny akutmodtagelse og et kvinde-barn-center med børne- og fødeafdeling.

Det 26.000 m² store Ny Psykiatri Bispebjerg er under projektering. Med dette projekt etableres 200 nye psykiatriske sengepladser og akutmodtagelse i forbindelse med det ikoniske Bispebjerg Hospital.

Thomas Meiland har en bred kompetence-profil indenfor byggeri og udvikling. Han har tidligere været hos Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma og Metroselskabet og har derudover erfaringer med sig som selvstændig konceptuel og industriel designer.

Christian Thorup NieIsen kommer fra en stilling hos JJW Arkitekter og har tidligere arbejdet hos bl.a. Pihl & Søn A/S og Orbicon. Christian har mere end ti års erfaring inden for byggeri af komplekse projekter med et afsæt i en bred byggeteknisk viden. Han har derudover stærke faglige kompetencer blandt andet indenfor BIM/Det digitale byggeri.

FRIIS & MOLTKE opruster i København