Organisatoriske ændringer i ledelsen i arkitektvirksomheden

FRIIS & MOLTKE Architects’ adm. direktør gennem næsten otte år, Jens Ole Bahr, har valgt at træde tilbage fra den daglige ledelse med udgangen af maj måned.
 
FRIIS & MOLTKE Architects har de seneste år været igennem en succesfuld konsolidering, som Jens Ole Bahr har stået i spidsen for. Jens Ole har ydet en betydningsfuld indsats og spillet en markant rolle i udviklingen af virksomheden med stort fokus på såvel den daglige drift som tiltag af fremadrettet karakter, og han videregiver således en virksomhed, der økonomisk, strategisk og indholdsmæssigt står stærkt. Jens Ole Bahr indtræder i bestyrelsen for tegnestuen som aktiv næstformand fra 1. juni 2019.

Hans afløser som adm. direktør bliver tegnestuens nuværende forretningsudviklingschef, partner og arkitekt Anders Christian Bregnballe. Han vil sammen med projekteringschef og partner Thomas Hjortlund Svendsen, som samtidig udnævnes til produktionsdirektør, udgøre virksomhedens nye direktion.
 
”Det er med stor glæde vi kan offentliggøre, at Anders Christian og Thomas træder ind i direktionen i FRIIS & MOLTKE Architects”, siger afgående adm. direktør Jens Ole Bahr og fortsætter ”Jeg ved, at Anders Christian og Thomas begge besidder den faglige tyngde og de kompetencer, der er brug for i tegnestuens videre udvikling. De kender begge virksomheden særdeles godt – er visionære, har stor forretningsforståelse og stærke værdier.  Med Anders Christian og Thomas ved roret får tegnestuen det bedste udgangspunkt for at realisere de mål, der allerede er sat og samtidig indfri det yderligere potentiale, der ligger i virksomheden.” 
 
Anders Christian kom til FRIIS & MOLTKE i 2002 og har siden 2017 været forretningsudviklingschef.  Udnævnelsen af Anders Christian er en understregning af, at der fortsat er fokus på at udvikle og styrke virksomhedens strategiske kerneområder og fortsætte den positive udvikling, som tegnestuen er inde i. Thomas kom til virksomheden i 2015 og har indtaget en væsentlig rolle i ledelsen med fokus på optimering og den faglige udvikling i projekteringsafdelingen.  De to har siden 2017 været centrale nøglespillere i tegnestuens organisation og bidraget væsentligt til tegnestuens positive vækst.
 
”Jeg glæder mig til min nye rolle og til at videreføre og udvikle det spændende arbejde, der er forudsætningen for, at vi kan skabe innovativ og bæredygtig arkitektur i vores daglige arbejde.” siger Anders Christian Bregnballe. ”Fremsynede strategier, nytænkning og innovation er afgørende i en branche, hvor vi som arkitekter altid har fokus på at levere rådgivning af højeste kvalitet til vores kunder og samarbejdspartnere. Vi har et stærkt ledelsesteam og meget dygtige medarbejdere at trække på i vores daglige arbejde med at skabe arkitektur af høj kvalitet. ”
 
FRIIS & MOLTKE Architects har afdelinger i Aarhus, Aalborg og København og beskæftiger over 70 medarbejdere.

FRIIS & MOLTKE Architects får ny direktion
Thomas Hjortlund Svendsen, Jens Ole Bahr og Anders Christian Bregnballe. Foto: Martin Gravgaard