FRIIS & MOLTKE ansætter ny associeret

FRIIS & MOLTKE Architect har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at styrke tegnestuens organisation og strategiske forretningsudvikling. I naturlig forlængelse heraf byder vi nu en ny associeret og segmentleder, arkitekt Lars Sønderskov, velkommen til tegnestuen. 

”Det er med stor glæde, at vi byder Lars velkommen som associeret og segmentleder hos FRIIS & MOLTKE, ” fortæller adm. direktør, Anders Christian Bregnballe. Lars vil med sin stærke faglige arkitektbaggrund blive en væsentlig bærende kraft i udviklingen af virksomheden. Lars besidder den faglige tyngde og de kompetencer, vi har brug for i tegnestuens videre udvikling – han er visionær, har stor forretningsforståelse og stærke værdier. Lars bliver en central nøglespiller i forhold til at sikre samarbejder, udvikling og skabe relationer, der styrker vores mål om at levere den bedste rådgivning til vores kunder og samarbejdspartnere og skabe arkitektur af høj kvalitet. ”

Lars Sønderskov er 44 år, uddannet i 2002 fra Arkitektskolen i Aarhus og bidrager med en bred faglig erfaring med udvikling og realisering af byggerier fra ansættelser på flere af byens største tegnestuer - senest AART Architects. Derudover har han gennem otte år været medejer af tegnestuen LUMO Arkitekter.

 ”Jeg glæder mig til min nye rolle hos FRIIS & MOLTKE og til - sammen med en masse dygtige kollegaer - at bidrage til det spændende arbejde med at skabe synlighed, udvikle idéer og samtidig etablere nye og videreføre allerede eksisterende samarbejder, ” siger Lars Sønderskov.

 ”Ansættelsen af Lars er en understregning af, at vi fortsat har fuld fokus på at udvikle og styrke virksomhedens strategiske kerneområder og fastholde den positive udvikling, ” siger Anders Christian Bregnballe.

FRIIS & MOLTKE Architects har afdelinger i Aarhus, Aalborg og København og beskæftiger over 60 medarbejdere.

FRIIS & MOLTKE ansætter ny associeret