Første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg

Byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg blev onsdag, den 29. januar sat i gang af Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen, der tog det første spadestik til det byggeri, der skal huse fremtidens Psykiatriske Center i København. Med ordene ”De moderne faciliteter kommer til at give nogle helt nye og unikke muligheder” henviste regionsformanden til de muligheder, der åbner sig, når rammerne for samtænkende behandling bliver en realitet i arbejdet med at skabe et mere menneskeligt og sammenhængende sundhedsvæsen.

Ny Psykiatri Bispebjerg er designet af Friis & Moltke i samarbejde med PLH Arkitekter og opføres med plads til i alt 200 sengepladser. Projektet tager afsæt i Regionens målsætning og visioner for fremtidens psykiatri med patienten i centrum og samtidig sikres optimale forhold for forskning og uddannelse, vidensdeling og anvendelse af moderne teknologi i behandlingsforløbene.

Byggeriet opføres i to etaper, og efter den første del, der forventes at stå færdig i 2022, flytter centerets psykiatriske akutmodtagelse ind med 74 sengestuer. Derefter påbegyndes anden etape, der i første omgang går på at rive de nuværende bygninger ned.

Læs mere om projektet

Første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg