Erhvervs-ph.d. i Arkitektur og Demens

Med ansættelsen af erhvervs-ph.d.-studerende, Louise Dedenroth Høj fra Institut for Bygningskunst ved Det Kongelige Akademi, sætter FRIIS & MOLTKE yderligere fokus på arkitektur til mennesker med demens.

Louise vil i de næste 10 måneder i et tæt samarbejde med arkitekt og segmentspecialist på plejeområdet, Kristina Møller Hansen, udvikle og målrette redskaber til tegnestuens udviklingsprojekter inden for området. Louise vil bidrage med sin ekspertise i projektteams, deltage i brugermøder og workshops m.m. og videreudvikle og inddrage den nyeste viden og forskning inden for området.

Erhvervs-ph.d.-projektet skal undersøge, hvordan den arkitektfaglige praksis kan ses som en stærk platform til at gentænke plejeboliger til mennesker med demens i fremtiden – i Danmark og i en større kontekst generelt.

Louise vil bl.a. udføre casestudier af tegnestuens allerede realiserede demens-plejeboligprojekter; Tornhøjhaven, Huset Nyvang og Strømmehaven samt retningslinjer for opførelse af plejeboliger for Aarhus Kommune. Disse casestudier vil give værdifuld viden om de konkrete projekter og processer til FRIIS & MOLTKEs – vidensopsamling og evaluering, som kan bruges i udførelsen af tegnestuens fremtidige projekter.

Der er i dag et stigende fokus på arkitekturens performativitet – dens effekt på mennesker. Dette gør sig i særlig grad gældende inden for sundhedsbyggeri med begreber som helende arkitektur og diskussioner om, hvordan arkitekturen kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel. For mennesker med demens er de fysiske rammer særligt vigtige. Beboerne på plejehjem tilbringer hele deres hverdag inden for rammerne af byggeriet. Det kræver en særlig sensitivitet af arkitekterne. I min forskning har jeg identificeret aktuelle tendenser indenfor demensarkitektur, og jeg undersøger hvordan nye typer af plejebyggerier for mennesker med demens påvirker det levede liv og hverdagen for beboerne”, siger Louise.

Ph.d.-projektet understøtter FRIIS & MOLTKEs ønske om at udvikle metoder og viden inden for området, der kommer både brugerne og samfundet omkring os til gavn. Samtidig styrker det den viden og indsigt, som vi kan tage med os videre i vores arbejde med verdensmålene - her med særlig fokus på SDG 3: Sundhed og trivsel.

Vi er meget begejstret for samarbejdet med Louise. Det er afgørende for vores arbejde, at vi på tegnestuen inddrager den nyeste viden og udvikling inden for området. Samtidig synes vi, at det er vigtigt, at vi som arkitekter engagerer os i forskning og deler vores viden, så den kan komme så mange som muligt til gavn”, siger Anders Christian Bregnballe, adm. direktør i FRIIS & MOLTKE.

Viden fra ph.d.-projektet vil løbende blive delt på vores hjemmeside, sociale medier, konferencer m.v.

Erhvervs-ph.d. i Arkitektur og Demens

Strømmehaven, Kristiansand / Projektside

Et demensplejehjem i attraktive og genkendelige rammer

Ambitionen har været at skabe det ultimative demensplejehjem i attraktive og genkendelige rammer, hvor beboernes livskvalitet er det centrale omdrejningspunkt og plejehjemmet den funktionelle baggrund.

Strømmehaven er nomineret til Årets Helsebygg, Norhcon i Norge, i 2020.

Strømmehaven, Kristiansand

Strømmehaven, Kristiansand

Hørgården Plejeboliger, Aarhus / Projektside

Plejeboliger med fokus på en me­ningsfuld hverdag

Med udgangspunkt i at skabe hjemlige rammer for beboerne er der arbejdet med en disponering både i boligen og fællesområderne, som muliggør personlig indretning og plads til forskellige hverdagslivsaktiviteter i større og mindre fællesskaber. Det hjemlige præg har stor be­tydning for beboernes oplevelse af identitet, tryghed og meningsfuldhed og er med til at skabe relationer og tilhørsforhold. 

Hørgården Plejeboliger, Aarhus

Hørgården Plejeboliger, Aarhus

Tornhøjhaven, Aalborg / Projektside

Demensplejehjem baseret på enkelthed, overskuelighed og genkendelighed

Tornhøjhaven, demensplejehjemmet Aalborg Øst, er skabt som en landsby med små individuelle huse uden institutionspræg og med aflukket udeområde med mulighed for forskellige aktiviteter, der er med til at styrke beboernes mentale og fysiske helbred.

Tornhøjhaven, Aalborg

Tornhøjhaven, Aalborg

Huset Nyvang, Randers / Projektside

En demenslandsby i attraktive og genkendelige rammer

Huset Nyvang er opbygget med fire forskelligt udformede boenheder med hver deres åbne gårdmiljøer ud fra et ønske om at skabe genkendelighed og særlig tilknytning for beboerne. Boenhederne er opbygget af mindre bygningsenheder, hvorved der skabes et levende bymiljø. Fremtidens

Demensplejehjem i Randers blev kåret til Årets Sundhedsbyggeri, Norhcon i 2017 og modtog Randers Kommunes Arkitekturpris i 2019.

Huset Nyvang, Fremtidens Demensplejehjem i Randers

Huset Nyvang, Randers