Designguide til Aalborgs og Nordjyllands nye testcenter for fremtidens grønne løsninger

FRIIS & MOLTKE Architects har vundet opgaven om at udvikle en designguide til et område, der skal rumme et enestående udviklings- og testcenter for fremtidens grønne løsninger. Området, hvor bl.a. andet Nordjyllandsværket ligger, udgør ca. 90 hektar, og skal i fremtiden rumme faciliteter til forskning, test og udvikling af nye teknologier inden for klima, miljø, energi og vand.

”Vi glæder os til at hjælpe Aalborg Forsyning med at designe et nyt område, som kan få afgørende betydning for den grønne omstilling. Opgaven er interessant, fordi bygherrens bæredygtige ambitionsniveau er højt, og fordi der ikke findes byggede eksempler på noget lignende. Især ambitionen om at skabe et bæredygtigt, levende miljø, hvor der er fokus på synergi, partnerskaber og ressourcedeling er inspirerende og fremelsker, allerede før vi er i gang, nye billeder på, hvordan man kan arbejde med projektet”, siger ass. partner Kim Flensborg.

FRIIS & MOLTKE har gennem lang tid arbejdet med at implementere verdensmål på alle projektniveauer. Senest har virksomheden ansat en erhvervs-ph.d, der skal arbejde med at udvikle byggerier, der skal kunne adskilles og genopføres uden tab af værdi.

”Projektets bærende idé er at overskydende ressourcer, som eksempelvis overskudsvarme, stilles til rådighed for andre virksomheder i området. Den tanke taler direkte ind i det felt, vi har arbejdet med et stykke tid, nemlig hvordan vi i byggebranchen kan recirkulere byggematerialer uden væsentligt værditab.”, fortæller Kim Flensborg videre.

FRIIS & MOLTKE har en lang historie med opførelse af forsynings- og energivirksomheder, herunder Lisbjerg Biomasse Anlæg nord for Aarhus og Dublin Waste to Energy, Dublin, Irland.

Opgaven er vundet i samarbejde med Green Sustainable Landscape.

Designguide til Aalborgs og Nordjyllands nye testcenter for for fremtidens grønne løsninger

Udvidelse af Lisbjerg Affaldsforbrændingsanlæg

Udvidelse af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg med en tredje blok i form af et biomasseanlæg med halm som primær brændsel og træpiller som sekundær brændsel.

Det biomassefyrede kraftvarmeværk er et af Danmarks største anlæg af typen med en elproduktion på 37MW og en fjernvarmeproduktion på 77MW, hvilket er 20 procent af fjernvarmeproduktionen i Aarhus-området.

Anlægget er en af de store brikker i Aarhus kommunes Klimavarmeplan, hvor fjernvarmeproduktionen skal omlægges til CO2-neutral fjernvarme med flere forskellige energikilder og på flere forskellige anlæg. Værket fyrer primært med halm, samt op til 50% træflis.

Lisbjerg Biomasse anlæg

Lisbjerg Biomasseanlæg

Dublin Waste to Energy - Forbrændingsanlæg i Irland 

Affaldsforbrændingsanlægget Dublin Waste to Energy ligger på halvøen Poolbeg Peninsula i tæt kontakt til det centrale Dublin og står som en markant enhed i det industrielle landskab.

Værket forbrænder ca. 500.000 ton ikke genanvendeligt affald, der udvikles til ca. 1,5 mio. MWh pr år. Energien omsættes årligt til ca. 500.000 MWh el samt potentielt ca. 1 mio. MWh fjernvarme til Dublin, i takt med udbygningen af byens fjernvarmenet. Flyveaske og slagger anvendes i vej og cementindustri.

Dublin Waste to Energy

Dublin Waste to Energy
FM Vision