120 boliger i Kolding vundet

FRIIS & MOLTKE Architects er sammen med Hansson & Knudsen, Møller & Grønborg, Spangenberg & Madsen og Drias udpeget som endelig vinder af konkurrencen om opførelse af 120 boliger på Bertram Knudsens Vej i Kolding.

Et enigt bedømmelsesudvalg lægger bl.a. til grund, at ”Det meget indlevede projekt tager sit udgangspunkt i hverdagslivet – i det enkelte hus, det private. Det resulterer i et ganske indbydende stykke arkitektur – en varieret lille ny ’bydel’, der i høj grad tilgodeser forskellige boligformer, og giver rig mulighed for tilvalg af små og store fællesskaber. Den samlede vurdering af projektet efterlader et indtryk af et meget driftvenligt og langtidsholdbart arkitektonisk udtryk – et klassisk materialevalg og en stærk holdning til forholdet mellem den private bolig og det omkringliggende fællesskab.” (Citat fra dommerbetænkningen)

Der har i konkurrencen været fokus på at skabe en bebyggelsesplan, der sikrer beboerne flest mulige reelle valg – valg mellem privatliv og fællesskab. Det store fælles grønne landskabsrum omfavnes af bebyggelse med intime gaderum og boligernes egne udendørs opholdsarealer. Forskellen mellem de åbne fællesarealer og de mere fortættede gaderum giver beboerne valgmuligheder i den daglige benyttelse af og adfærd i bebyggelsen. Vi har i udformningen af projektet ønsket at skabe de bedste vilkår for opbygning og vedligeholdelse af relationer mellem beboerne, men samtidig også åbnet mulighed for, at de, som ønsker det, kan leve et privat liv uden påtvungne fællesskaber.

Byggeriet at planlagt til, at de første beboere kan flytte ind sidst i 2020.

120 boliger i Kolding vundet
Byggeriet at planlagt til, at de første beboere kan flytte ind sidst i 2020